اذان مسجد الحرام | عبدالمجید السریحی

به درخواست یکی از کاربران عزیز امروز اذانی بسیار زیبا از عبدالمجید السریحی که این اذان در مسجدالحرام داده شده […]