مقاله زیبای «دعوتگران بی حجابی»

زن مرواریدی گرانبهاست که باید در صدف حجاب و پوشش ، خود را به کامل ترین شکل حفظ کند . […]