مجموعه پوسترهای حمایتی از مردم مظلوم میانمار (1)

شاید نمی دانید میانمار کجاست… ماجرای میانمار چیست؟… میانمار کشوری است که دولت بودایی آن بدترین جنایات را علیه مسلمانان […]