تلاوت قاری رعد محمد الکردی | آیاتی از سوره مبارکه طه

قاری رعد محمد الکردی، امام مسجد بهشت و امام شافعی در کردستان عراق است. ایشان برای امامت به کشور های […]

مجموعه تلاوت ترتیل برخی از سوره های قرآن با صدای رعد الکردی

رعد محمد الکردی، قاری مشهور جهان اسلام است. ایشان متولد و ساکن کرکوک عراق و از کردهای این منطقه است. […]