تلاوت تعلیمی جزء ۳۰ قرآن کریم برای کودکان | با صدای قاری منشاوی

تربیت دینی و آموزش قرآن به فرزندان از وظایف مهم یک پدر و مادر مسلمان است. والدین باید در سنین […]