کتابچه اندرویدی «اشعار امیرفائز» | فاروق پورحبیب

فاروق پورحبیب، متولد 1358 در روستای سمیع آباد از توابع شهرستان تربت جام در استان خراسان رضوی است. ایشان حدود […]