تلاوت زیبای قاری اسلام صبحی – سوره مبارکه یاسین

آرامش واقعی تنها در ذکر خداوند و قرآن کریم است. مومن وقتی که قرآن را می خواند یا می شنود […]