تلاوت ماندگار استاد احمد نعینع | سوره یوسف

دکتر احمد احمد النعینع، قاری مشهور و از اساتید برجسته قرآنی در معاصر است. وی متولد ۱۹۵۴ در مصر است. […]