تلاوت ماندگار استاد منشاوی | سوره شعراء – فجر

محمدصدیق منشاوی از بزرگترین قاریان اهل سنت جهان  می‌باشد. پدرش السید صدیق منشاوی و برادرش محمود صدیق منشاوی نیز مانند […]