تلاوت قاری عبدالرحمن مسعد – سوره مبارکه ملک

عبدالرحمن مسعد، قاری مصری نوجوان که در شهر ریاض، پایتخت کشور عربستان سعودی پرورش یافته است. او فقط ۱۸ سال […]