نرم افزار کاربردی «المکتب | کتابخانه اسلامی» مخصوص اندروید

“مکتب” عنوان نرم افزاری کاربردی و ارزنده است که شما با آن به هزاران کتاب اهل سنت در موضوعات مختلف […]

نرم افزار «مجموعه ای از روایات پند آموز» برای اندروید

یکی دیگر از نرم افزار های بسیار مفید و جذاب اسلامی اندروید را امروز برای شما ارائه میکنیم. نرم افزار […]