تبلیغات بخش اختصاصی اناشید اسلامی

با نزدیک شدن ماه مبارک رمضان تصمیم گرفتیم چند ختم کامل و مرتل از قاریان برتر جهان اسلام برای دانلود خدمت شما ارائه کنیم .

امروز مصحف مرتل و کامل شیخ احمدالعجمی را به دوصورت یکجا باکیفیت های بالا و پایین و باحجم متفاوت و به صورت سوره به سوره برای دانلود آماده کرده ایم. مارا از دعای خیر خود فراموش نفرمایید.

 

 

 

  سوره الفاتحه
تحمیل mp3 سوره الفاتحه تحمیل real palyer سوره الفاتحه
   سوره البقره
تحمیل mp3 سوره البقره تحمیل real palyer سوره البقره
   سوره آل عمران
تحمیل mp3 سوره آل عمران تحمیل real palyer سوره آل عمران
   سوره النساء
تحمیل mp3 سوره النساء تحمیل real palyer سوره النساء
   سوره المائده
تحمیل mp3 سوره المائده تحمیل real palyer سوره المائده
   سوره الأنعام
تحمیل mp3 سوره الأنعام تحمیل real palyer سوره الأنعام
   سوره الأعراف
تحمیل mp3 سوره الأعراف تحمیل real palyer سوره الأعراف
   سوره الأنفال
تحمیل mp3 سوره الأنفال تحمیل real palyer سوره الأنفال
   سوره التوبه
تحمیل mp3 سوره التوبه تحمیل real palyer سوره التوبه
   سوره یونس
تحمیل mp3 سوره یونس تحمیل real palyer سوره یونس
   سوره هود
تحمیل mp3 سوره هود تحمیل real palyer سوره هود
   سوره یوسف
تحمیل mp3 سوره یوسف تحمیل real palyer سوره یوسف
   سوره الرعد
تحمیل mp3 سوره الرعد تحمیل real palyer سوره الرعد
   سوره إبراهیم
تحمیل mp3 سوره إبراهیم تحمیل real palyer سوره إبراهیم
   سوره الحجر
تحمیل mp3 سوره الحجر تحمیل real palyer سوره الحجر
   سوره النحل
تحمیل mp3 سوره النحل تحمیل real palyer سوره النحل
   سوره الإسراء
تحمیل mp3 سوره الإسراء تحمیل real palyer سوره الإسراء
   سوره الکهف
تحمیل mp3 سوره الکهف تحمیل real palyer سوره الکهف
   سوره مریم
تحمیل mp3 سوره مریم تحمیل real palyer سوره مریم
   سوره طه
تحمیل mp3 سوره طه تحمیل real palyer سوره طه
   سوره الأنبیاء
تحمیل mp3 سوره الأنبیاء تحمیل real palyer سوره الأنبیاء
   سوره الحج
تحمیل mp3 سوره الحج تحمیل real palyer سوره الحج
   سوره المؤمنون
تحمیل mp3 سوره المؤمنون تحمیل real palyer سوره المؤمنون
   سوره النّور
تحمیل mp3 سوره النّور تحمیل real palyer سوره النّور
   سوره الفرقان
تحمیل mp3 سوره الفرقان تحمیل real palyer سوره الفرقان
   سوره الشعراء
تحمیل mp3 سوره الشعراء تحمیل real palyer سوره الشعراء
   سوره النّمل
تحمیل mp3 سوره النّمل تحمیل real palyer سوره النّمل
   سوره القصص
تحمیل mp3 سوره القصص تحمیل real palyer سوره القصص
   سوره العنکبوت
تحمیل mp3 سوره العنکبوت تحمیل real palyer سوره العنکبوت
   سوره الرّوم
تحمیل mp3 سوره الرّوم تحمیل real palyer سوره الرّوم
   سوره لقمان
تحمیل mp3 سوره لقمان تحمیل real palyer سوره لقمان
   سوره السجده
تحمیل mp3 سوره السجده تحمیل real palyer سوره السجده
   سوره الأحزاب
تحمیل mp3 سوره الأحزاب تحمیل real palyer سوره الأحزاب
   سوره سبأ
تحمیل mp3 سوره سبأ تحمیل real palyer سوره سبأ
   سوره فاطر
تحمیل mp3 سوره فاطر تحمیل real palyer سوره فاطر
   سوره یس
تحمیل mp3 سوره یس تحمیل real palyer سوره یس
   سوره الصافات
تحمیل mp3 سوره الصافات تحمیل real palyer سوره الصافات
   سوره ص
تحمیل mp3 سوره ص تحمیل real palyer سوره ص
   سوره الزمر
تحمیل mp3 سوره الزمر تحمیل real palyer سوره الزمر
   سوره غافر
تحمیل mp3 سوره غافر تحمیل real palyer سوره غافر
   سوره فصّلت
تحمیل mp3 سوره فصّلت تحمیل real palyer سوره فصّلت
   سوره الشورى
تحمیل mp3 سوره الشورى تحمیل real palyer سوره الشورى
   سوره الزخرف
تحمیل mp3 سوره الزخرف تحمیل real palyer سوره الزخرف
   سوره الدّخان
تحمیل mp3 سوره الدّخان تحمیل real palyer سوره الدّخان
   سوره الجاثیه
تحمیل mp3 سوره الجاثیه تحمیل real palyer سوره الجاثیه
   سوره الأحقاف
تحمیل mp3 سوره الأحقاف تحمیل real palyer سوره الأحقاف
   سوره محمد
تحمیل mp3 سوره محمد تحمیل real palyer سوره محمد
   سوره الفتح
تحمیل mp3 سوره الفتح تحمیل real palyer سوره الفتح
   سوره الحجرات
تحمیل mp3 سوره الحجرات تحمیل real palyer سوره الحجرات
   سوره ق
تحمیل mp3 سوره ق تحمیل real palyer سوره ق
   سوره الذاریات
تحمیل mp3 سوره الذاریات تحمیل real palyer سوره الذاریات
   سوره الطور
تحمیل mp3 سوره الطور تحمیل real palyer سوره الطور
   سوره النجم
تحمیل mp3 سوره النجم تحمیل real palyer سوره النجم
   سوره القمر
تحمیل mp3 سوره القمر تحمیل real palyer سوره القمر
   سوره الرحمن
تحمیل mp3 سوره الرحمن تحمیل real palyer سوره الرحمن
   سوره الواقعه
تحمیل mp3 سوره الواقعه تحمیل real palyer سوره الواقعه
   سوره الحدید
تحمیل mp3 سوره الحدید تحمیل real palyer سوره الحدید
   سوره المجادله
تحمیل mp3 سوره المجادله تحمیل real palyer سوره المجادله
   سوره الحشر
تحمیل mp3 سوره الحشر تحمیل real palyer سوره الحشر
   سوره الممتحنه
تحمیل mp3 سوره الممتحنه تحمیل real palyer سوره الممتحنه
   سوره الصف
تحمیل mp3 سوره الصف تحمیل real palyer سوره الصف
   سوره الجمعه
تحمیل mp3 سوره الجمعه تحمیل real palyer سوره الجمعه
   سوره المنافقون
تحمیل mp3 سوره المنافقون تحمیل real palyer سوره المنافقون
   سوره التغابن
تحمیل mp3 سوره التغابن تحمیل real palyer سوره التغابن
   سوره الطلاق
تحمیل mp3 سوره الطلاق تحمیل real palyer سوره الطلاق
   سوره التحریم
تحمیل mp3 سوره التحریم تحمیل real palyer سوره التحریم
   سوره الملک
تحمیل mp3 سوره الملک تحمیل real palyer سوره الملک
   سوره القلم
تحمیل mp3 سوره القلم تحمیل real palyer سوره القلم
   سوره الحاقه
تحمیل mp3 سوره الحاقه تحمیل real palyer سوره الحاقه
   سوره المعارج
تحمیل mp3 سوره المعارج تحمیل real palyer سوره المعارج
   سوره نوح
تحمیل mp3 سوره نوح تحمیل real palyer سوره نوح
   سوره الجن
تحمیل mp3 سوره الجن تحمیل real palyer سوره الجن
   سوره المزّمّل
تحمیل mp3 سوره المزّمّل تحمیل real palyer سوره المزّمّل
   سوره المدّثر
تحمیل mp3 سوره المدّثر تحمیل real palyer سوره المدّثر
   سوره القیامه
تحمیل mp3 سوره القیامه تحمیل real palyer سوره القیامه
   سوره الإنسان
تحمیل mp3 سوره الإنسان تحمیل real palyer سوره الإنسان
   سوره المرسلات
تحمیل mp3 سوره المرسلات تحمیل real palyer سوره المرسلات
   سوره النبأ
تحمیل mp3 سوره النبأ تحمیل real palyer سوره النبأ
   سوره النازعات
تحمیل mp3 سوره النازعات تحمیل real palyer سوره النازعات
   سوره عبس
تحمیل mp3 سوره عبس تحمیل real palyer سوره عبس
   سوره التکویر
تحمیل mp3 سوره التکویر تحمیل real palyer سوره التکویر
   سوره الإنفطار
تحمیل mp3 سوره الإنفطار تحمیل real palyer سوره الإنفطار
   سوره المطفّفین
تحمیل mp3 سوره المطفّفین تحمیل real palyer سوره المطفّفین
   سوره الإنشقاق
تحمیل mp3 سوره الإنشقاق تحمیل real palyer سوره الإنشقاق
   سوره البروج
تحمیل mp3 سوره البروج تحمیل real palyer سوره البروج
   سوره الطارق
تحمیل mp3 سوره الطارق تحمیل real palyer سوره الطارق
   سوره الأعلى
تحمیل mp3 سوره الأعلى تحمیل real palyer سوره الأعلى
   سوره الغاشیه
تحمیل mp3 سوره الغاشیه تحمیل real palyer سوره الغاشیه
   سوره الفجر
تحمیل mp3 سوره الفجر تحمیل real palyer سوره الفجر
   سوره البلد
تحمیل mp3 سوره البلد تحمیل real palyer سوره البلد
   سوره الشمس
تحمیل mp3 سوره الشمس تحمیل real palyer سوره الشمس
   سوره اللیل
تحمیل mp3 سوره اللیل تحمیل real palyer سوره اللیل
   سوره الضحى
تحمیل mp3 سوره الضحى تحمیل real palyer سوره الضحى
   سوره الشرح
تحمیل mp3 سوره الشرح تحمیل real palyer سوره الشرح
   سوره التین
تحمیل mp3 سوره التین تحمیل real palyer سوره التین
   سوره العلق
تحمیل mp3 سوره العلق تحمیل real palyer سوره العلق
   سوره القدر
تحمیل mp3 سوره القدر تحمیل real palyer سوره القدر
   سوره البینه
تحمیل mp3 سوره البینه تحمیل real palyer سوره البینه
   سوره الزلزله
تحمیل mp3 سوره الزلزله تحمیل real palyer سوره الزلزله
   سوره العادیات
تحمیل mp3 سوره العادیات تحمیل real palyer سوره العادیات
   سوره القارعه
تحمیل mp3 سوره القارعه تحمیل real palyer سوره القارعه
   سوره التکاثر
تحمیل mp3 سوره التکاثر تحمیل real palyer سوره التکاثر
   سوره العصر
تحمیل mp3 سوره العصر تحمیل real palyer سوره العصر
   سوره الهمزه
تحمیل mp3 سوره الهمزه تحمیل real palyer سوره الهمزه
   سوره الفیل
تحمیل mp3 سوره الفیل تحمیل real palyer سوره الفیل
   سوره قریش
تحمیل mp3 سوره قریش تحمیل real palyer سوره قریش
   سوره الماعون
تحمیل mp3 سوره الماعون تحمیل real palyer سوره الماعون
   سوره الکوثر
تحمیل mp3 سوره الکوثر تحمیل real palyer سوره الکوثر
   سوره الکافرون
تحمیل mp3 سوره الکافرون تحمیل real palyer سوره الکافرون
   سوره النصر
تحمیل mp3 سوره النصر تحمیل real palyer سوره النصر
   سوره المسد
تحمیل mp3 سوره المسد تحمیل real palyer سوره المسد
   سوره الإخلاص
تحمیل mp3 سوره الإخلاص تحمیل real palyer سوره الإخلاص
   سوره الفلق
تحمیل mp3 سوره الفلق تحمیل real palyer سوره الفلق
   سوره النّاس
تحمیل mp3 سوره النّاس تحمیل real palyer سوره النّاس

آیا می دانید سالانه میلیارد ها دلار برای فعالیت های رسانه‌ای مخرب و تغییر اندیشه و فرهنگ اسلامی نسل جوان هزینه می شود؟ شما نیز با پرداخت حداقل ۵۰ هزارتومان به مقابله با جنگ رسانه‌ای دشمنان بپیوندید و از رسانه اینترنتی اهل سنت حمایت کنید . (برای پرداخت کلیک کنید) ::

دیدگاه‌ها 1

  1. امین می گوید:

    با سلام،من خیلی وقته که دنبال ترتیل کامل قرآن با صدای شیخ احمد العجمی میگشتم چند بار هم که رفتم از کافینتی ها بگیرم زیاد کیفیتش خوب نبود الانم وقتی این لینک دانلود یکجا و با کیفیت عالی رو دیدم خیلی خوشحال شدم اما این لینک دانلود هر چی کلیک میکنم صفحه ای دیگه باز میکند و موفق به دانلود نشودم از شما دوستان عزیز زحمتکش سایت خواهشمندم تا لینک دانلود یکجا و با کیفیت عالی را به ایمیلم پست کنید از شما تشکر فراوان را دارم….منتظرم!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

افزودن لیست پخش جدید